Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól
A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi oldalon:

https://konzultacio.kormany.hu

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban. Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
A 2017/2018. TANÉVBEN
PILISSZÁNTÓ
Köznevelési intézmény: Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.

Felvételi körzet: Pilisszántó község közigazgatási területe
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA
2017.
Tisztelt Nagycsoportos Szülők!
A Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola március 1.–n 16 órakor erkölcstan / hit – és erkölcstan oktatással kapcsolatban tart tájékoztatót a következő első osztály szüleinek.
Kedves Szülők, tisztelt Támogatóink!

A Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszántói Oktatásért Alapítvány vezetése minden eddigi támogatásért hálás köszönettel tartozik minden Felajánlónak.

A napjainkban kialakult és nagy vihart kavart társadalmi vitában viszont nem tud és nem is szeretne részt venni. Igaz, hogy saját helyzetünket mi ismerjük a legjobban, napi szinten kell, hogy szembesüljünk az épületünk adta hiányosságokkal, de nem szeretnénk semmilyen csoportosulás „zászlóján” szerepeli. Az intézmény eddig is kimaradt a gerjesztett vitákból, a továbbiakban sem teheti meg, hogy állást foglaljon egy ilyen helyzetben.

Alapvető célunk, hogy minden lehetőséget megragadjunk annak érdekében, hogy javítsunk tanítványaink napi életkörülményein az intézményen belül, de helyi politikai célú propagandát nem folytathatunk.

Az iskola vezetése elkötelezett a tavaly 30 éves épület „befejezését” illetően, ugyanis a 80 – as években tornateremmel együtt szerepelt a terveken a megépítendő iskola. Az akkor kimaradt épületrész helye azóta is üresen tátong.

Támogatók hiányában ugyanilyen üres volna a Pilisszántói Oktatásért Alapítvány kasszája is. Ezt a kasszát leginkább egy folyóhoz lehetne hasonlítani, amely a forrásaiból táplálkozik, öntözi partjait, de a forrásba vissza nem tud juttatni vizet.

Ez a szemléletes magyarázat szolgáljon arra, hogy miért nem tudunk egy olyan alszámlát nyitni, amelybe felajánlások kerülnének, majd ( amennyiben a felajánlók célja nem valósul meg ) onnét visszajuttatja az alapítvány a befizetett összegeket.

Lehet, hogy jogi akadálya ennek a műveletnek nincs, de azt a kevés pénzösszeget amely az Alapítvány jelenlegi számláján van nem banki tranzakciókra szeretnénk fordítani, hanem tanítványaink támogatására.

Tiszteletben tartjuk és köszönjük a segíteni - akarás nemes gesztusát, de kérjük, hogy a tornaterem építésére szóló célirányos gyűjtést a Pilisszántói Oktatásért Alapítványtól elkülönülten szíveskedjenek végezni!

Ennek egyebek mellett az is az oka, hogy az Alapítvány kuratóriuma átalakulás alatt áll, így sajnos nincs lehetősége alszámla nyitására.

Köszönettel a felajánlásokért és a cél iránti elkötelezettségért:
Perlakiné Nagy Éva
Papucsek Lajos
Köszönjük, ha
adója 1%-ának felajánlásával
támogatja iskolánk tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését!
Pilisszántói Oktatásért Alapítvány
Adószám: 18681859-1-13
Tisztelt SZÜLŐK!
Kérjük, támogassák iskolánk munkáját pénzzel!

Ilyen kéréssel – sajnos – sokszor fordulunk Önökhöz.
Felhívjuk azonban a figyelmét azoknak, akiknek Pilisszántón bejegyzett vállalkozása van: ezt megtehetik anélkül, hogy a zsebükbe kellene nyúlni.

A tájékoztató letölthető innen.